Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Formulár na prihlásenie na záverečnú prezentáciu v programe JA Ekonómia a podnikanie-učitelia

Formulár na prihlásenie na záverečnú prezentáciu v programe JA Ekonómia a podnikanie - učitelia

Formulár vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Prihlasovací formulár záverečnej práce
 
Údaje o učiteľovi
Titul:
Meno: Priezvisko:  
Dátum narodenia: E-mail:
 
Škola   

Názov:

(napr. Stredná odborná škola)

 
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
    

Názov záverečnej práce:

    
Dátum: 17.10.2017 04:07 
    
Vyplnením a odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem s vybratou témou na záverečnú prezentáciu v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania programu JA Ekonómia a podnikanie - učitelia. 
    
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 
Zoznam prihlásených záverečných prác nájdete tu.
 
Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť vyplnených údajov!