Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vyžrebovali sme...

 

V školskom roku 2013/2014 sme spomedzi všetkých zapojených učiteľov a tried vyžrebovali týchto troch:

  • Adriana Parimuchová, Základná škola, 71, Slovinky - trieda 8, VaP ZS 1 ročný
  • Anna Cigáňová, Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra - trieda 1.A VaP SS 1 ročný
  • Ivan Runák, Základná škola kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra - trieda 8.A základné školy

Vyžrebovaným srdečne blahoželáme.

Celú prihlásenú triedu, čaká 24. júna 2014 exkurzia v Národnej banke Slovenska v Bratislave.