Zmluva o združení

Je potrebné, aby ste vyplnili všetky polia s diakritikou, polia označené hviezdičkou sú povinné - pri študentoch vyplňte, prosím, všetky údaje k zadaných študentom. E-mailové adresy zadávajte, prosím, s malými písmenami. Na vypĺňanie formulárov na portáli používajte iba prehliadače Mozilla Firefox alebo Internet Explorer (aby boli formuláre korektne vyplnené).

Na základe tohto vyplneného formuláru Vám bude zaslaná registrovaná Zmluva o združení v elektronickom formáte.

Zmluvu o združení bude následne potrebné vytlačiť a podpísať všetkými členmi združenia, naskenovať a zaslať na emailovú adresu programovej manažérke Grétka Balátovej - pp@jasr.sk

Zmluva o združení v programe Povolanie podnikateľ
    

Názov študentskej spol., príp. uviesť len študentská spoločnosť:   

    
Škola
Názov školy:
Názov fakulty:
Ulica a číslo
Mesto:
PSČ:    
    
Združenie bolo založené dňa:     
 
Združenie ukončí svoju činnosť najneskôr dňa:
           
Registračný poplatok 5 € bol uhradený na účet JASR č. 2628769412/1100 (IBAN: SK41 1100 0000 0026 2876 9412), variabilný symbol 295, vedený v Tatra banke dňa:
Úhrada bola vykonaná:
 
Zmluvné strany (študenti programu + učiteľ):
Učiteľ
Titul pre menom:       Titul za menom:
Meno: Priezvisko:

Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):

Dátum narodenia: E-mail:  
 
Počet študentov:    
 
Študent 1
Meno: Priezvisko:  
 

Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):

Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 2
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum nar. E-mail:  
 
Študent 3
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 4
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 5
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 6
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 7
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 8
 Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 9
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto,Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 10
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 11
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 12
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 13
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 14
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto,Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 15
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
   
Študent 16
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 17
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 18
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 19
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 20
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 21
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 22
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo): 
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 23
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 24
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 25
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
Študent 26
Meno: Priezvisko:  
Bydlisko (uvádzajte v tvare Mesto, Ulica a číslo):
Dátum narodenia: E-mail:  
 
    
Vyplnil
Meno a priezvisko:   
E-mail:   
Dňa: 26.07.2016 21:51  
    
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 

Pred odoslaním formulára, prosím, skontrolujte správnosť vyplnených údajov.

Vzhľadom na veľký obsah formulára môže jeho odosielanie trvať niekoľko desiatok sekúnd. Stránku s formulárom zatvorte až po tom, čo vám systém oznámi: "Formulár bol úspešne odoslaný".