Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Simulovaný obchodný register

Obchodný register JA Firiem v školskom roku 2016/2017

JA Firmy sú zoradené abecedne podľa školy.

Škola  Učiteľ/ka AE  JA Firma Zmluva o združení  Dátum registrácie zmluvy o  združení Dátum registrácie do OR  Dátum výmazu z OR
Bánovce nad Bebravou, Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76 Ing. Katarína Mikušová   U tretiakov 083/2016-2017 03.10.2016 21.10.2016 03.05.2017
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Ing. Lenka Mikolajová   TRISKAI 016/2016-2017 12.09.2016 21.10.2016 02.06.2017
Banská Bystrica, Spojená škola, SOŠ podnikania, Školská 7 Ing Zdenka Valová   B&G 028/2016-2017 14.09.2016 21.10.2016 21.05.2017
Banská Štiavnica, SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9 Ing. Renáta Krištoffová   MAGIC tour 088/2016-2017 04.10.2016 02.02.2017 09.06.2017
Banská Štiavnica, Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16 Ing. Vladimír Gálik   HESSO 134/2016-2017 21.10.2016 23.01.2017  
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Ing. Martin Pagáč   Sparkle 105/2016-2017 10.10.2016 02.12.2016 14.05.2017
Bratislava, FChPT STU, Radlinského 9 Ing. Jana Plchová PhD. Student Games 131/2016-2017 19.10.2016 28.11.2016 14.05.2017
Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Ing. Adriana Jurášková   Vobis 013/2016-2017 11.09.2016 06.11.2016 09.05.2017
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková   L-production 099/2016-2017 06.10.2016 14.12.2016 21.06.2017
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová   GILBOA 125/2016-2017 17.10.2016 19.12.2016 16.06.2017
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová   POMPEI 014/2016-2017 12.09.2016 03.11.2016 16.05.2017
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 Ing.  Eva Bistáková   Školský bufet " USIMI " 137/2016-2017 08.11.2016 03.03.2017  
Bratislava, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26 RNDr. Miroslav Kohuťár - 138/2016-2017 08.01.2017 - -
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Ing. Mariana Veličová   HAL-TECH 044/2016-2017 21.09.2016 14.12.2016 19.06.2017
Bratislava, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5 Ing. Miroslava Križanská   M - WORKS 102/2016-2017 10.10.2016 16.12.2016 01.06.2017
Bratislava, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6 Mgr. Lukáš Molnár   Pressburg Young Educators 020/2016-2017 13.09.2016 16.12.2016 15.05.2017
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Ing. Margita Bitterová   DunaStar 119/2016-2017 13.10.2016 05.12.2016 15.05.2017
Brezno, Hotelová akadémia, Malinovského 1 Ing. Erika Kurajdová   CK ROSES 068/2016-2017 28.09.2016 21.11.2016 04.05.2017
Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Ing. Iveta Aschenbrierová   Unity Brezno 058/2016-2017 27.09.2016 11.11.2016 03.05.2017
Bytča, Súkromná stredná odborná škola, Sidónie Sakalovej 182 PhDr. Edita Šamajová   TWENTYONE STARS 011/2016-2017 09.09.2016 27.10.2016 24.05.2017
Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová   TOMA COMPANY 035/2016-2017 19.09.2016 21.11.2016 15.05.2017
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová   Oui. 060/2016-2017 27.09.2016 13.12.2016 29.06.2017
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo   FORCE 091/2016-2017 04.10.2016 06.11.2016 26.06.2017
Dvory nad Žitavou, Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2 Ing. Slávka Kollárová   Smooth - Cafe 072/2016-2017 29.09.2016 21.11.2016 12.05.2017
Galanta, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. Zoltána Kodálya 765 Ing. Pavol Kollár   MUFF 094/2016-2017 05.10.2016 01.12.2016 14.06.2017
Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 PhDr. Blažena Hrušková   GYMpeľ 051/2016-2017 23.09.2016 02.11.2016 15.05.2017
Holíč, Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5 Mgr. Katarína Mičová   Creative Group 113/2016-2017 13.10.2016 31.01.2017 16.05.2017
Holíč, Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5 Mgr. Katarína Mičová   Revital 122/2016-2017 17.10.2016  -  -
Humenné, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737 Ing. Mgr. Mária Burdová   INVESTRO 049/2016-2017 22.09.2016 19.12.2016 16.05.2017
Ilava, Obchodná akadémia Považská Bystrica - Elokované pracovisko Ilava, Hviezdoslavova 330/17 Ing. Miriam Vlková   Ty&Ja 073/2016-2017 29.09.2016 24.10.2016 12.05.2017
Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová   SPARK 086/2016-2017 04.10.2016 14.11.2016 16.05.2017
Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková   DEED 042/2016-2017 21.09.2016 19.10.2016 19.06.2017
Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7   Júlia Lukáčová   JA FUTURE 085/2016-2017 04.10.2016 16.11.2016 22.05.2017
Košice, Gymnázium, Park Mládeže 5 Ing Albín Sakal   ENTENTE 017/2016-2017 12.09.2016 12.10.2016 23.06.2017
Košice, Gymnázium, Poštová 9 Mgr. Eva Wolfová , PhD. Assum 100/2016-2017 06.10.2016 21.12.2016  
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková   A.S.A.P. 029/2016-2017 16.09.2016 25.10.2016 15.05.2017
Košice, Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28 Ing. Andrea Hricišinová   PGK Team 064/2016-2017 28.09.2016 03.11.2016 31.05.2017
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Ing. Dagmar Grancová   People of Magic 057/2016-2017 27.09.2016 24.10.2016 16.05.2017
Košice, SSOŠE Tercium, Palackého 14 Ing. Katarína Šeböková   RAJLIM 108/2016-2017 11.10.2016 15.12.2016 13.05.2017
Košice, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1 Ing. Petra Pekalová   Sweet dreams 126/2016-2017 17.10.2016  -  -
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová   YTA - Yout Travel Assistant 090/2016-2017 04.10.2016 30.01.2017 21.06.2017
Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37 Ing. Eva Puskásová   CAPACITA 118/2016-2017 13.10.2016 06.11.2016 09.05.2017
Košice, Súkromné gymnázium, Katkin Park 2 Mgr. Veronika Kotráňová   SHAMPR 120/2016-2017 13.10.2016 15.12.2016 17.05.2017
Levice, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová   GLOBE 033/2016-2017 19.09.2016 03.11.2016 14.06.2017
Levice, SOŠ, Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová   Organic life 002/2016-2017 07.09.2016 03.11.2016 10.05.2017
Levice, Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36 Ing. Silvia Fortunová   Dolphin 053/2016-2017 26.09.2016 06.12.2016 02.06.2017
Levice, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 Ing Monika Ivanovová   SOPTIS 008/2016-2017 09.09.2016 22.11.2016

19.05.2017

Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Mgr. Ľubica Tomková   Gymagine 031/2016-2017 19.09.2016 21.10.2016 14.05.2017
Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 Ing. Vlasta Nahálková   A&H 114/2016-2017 13.10.2016 16.01.2017 18.05.2017
Martin, Evanjelické gymnázium, M.R.Štefánika 17 Ing. Zuzana Štefáneková   Merchant 104/2016-2017 10.10.2016 21.12.2016 14.05.2017
Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Ing. Lýdia Juricova   A&B 005/2016-2017 08.09.2016 24.11.2016 12.05.2017
Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masaryková 1 Mgr. Tomáš Palovčák   Pro Bono 079/2016-2017 03.10.2016 24.11.2016 13.05.2017
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   Freshly Adults 098/2016-2017 06.10.2016 21.12.2016  
Michalovce, Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Ing. Jana Bodnárová   Power group 111/2016-2017 13.10.2016 15.12.2016  
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Anna Kostrejová   DREAMS 003/2016-2017 07.09.2016 25.11.2016 04.05.2017
Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Ing. Ivana Buršáková   Evening4you 004/2016-2017 08.09.2016 30.11.2016 02.05.2017
Michalovce, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2 Ing. Jozefína Javorská   DRAVEN 123/2016-2017 17.10.2016 18.02.2017  
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová   Vinárka 081/2016-2017 03.10.2016 24.11.2016 17.05.2017
Námestovo, SSOŠP EDUCO, Slanická osada Ing. Božena Chorvátová   Lastovičky 001/2016-2017 07.09.2016 26.10.2016 10.05.2017
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   FUTURE MONEY 023/2016-2017 14.09.2016 06.12.2016  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Iveta Bodnárová   ByKM 040/2016-2017 21.09.2016 23.11.2016 02.05.2017
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Mária Líšková   ENKY 037/2016-2017 20.09.2016 26.10.2016  
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Erika Šušková   Joy from work AE 033/2015-2016 21. 09. 2015 26.11.2015 15.05.2017
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing Ivona Korčušková   M-group 032/2016-2017 19.09.2016 09.11.2016 10.05.2017
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   STRONG AS 030/2016-2017 19.09.2016 08.11.2016 15.05.2017
Námestovo, Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 Ing. Lucia Medvecká   Well-Bee AE 008/2015-2016 08. 09. 2015 27.11.2015 27.02.2017
Námestovo, Súkromná spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178 Ing. Mária Košútová   Golden Fish 047/2016-2017 22.09.2016 02.12.2016 16.06.2017
Nitra, Stredná odborná škola, Cintorínska 4 Ing. Jozefína Bánovská   Sweet Breaks 043/2016-2017 21.09.2016 24.11.2016 12.05.2017
Nitra, Súkromná spojená škola Štúrovo EP Nitra, Štúrova 22 Ing. Anna Kúbeková , PhD iMAGE 050/2016-2017 23.09.2016 13.12.2016 16.05.2017
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 Ing. Jana Pomajbová   ŠERP 019/2016-2017 12.09.2016 21.10.2016 12.05.2017
Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 Ing. Henrieta Takácsová   12 Sweeties 061/2016-2017 27.09.2016 27.10.2016 31.05.2017
Nové Zámky, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Ing. Gabriela Rogozánová   STARS 067/2016-2017 28.09.2016 15.12.2016 10.05.2017
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Fatima Blažeková   ToCaSo 071/2016-2017 29.09.2016 14.12.2016 15.05.2017
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Jana Hamarová   Creatív 136/2016-2017 26.10.2016 27.01.2017  -
Partizánske, Stredná odborná škola, Námestie SNP 5 Ing. Ingrid Rigáňová   E&H 096/2016-2017 05.10.2016 13.12.2016 13.05.2017
Pezinok, Obchodná akadémia, Myslenická 1 Ing. Martina Ančicová   Gratia 048/2016-2017 22.09.2016 02.12.2016 24.05.2017
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Magdaléna Pavlíková   Infernum 103/2016-2017 10.10.2016 02.12.2016 21.06.2017
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Ing. Eva Rolincová   Paradigma 015/2016-2017 12.09.2016 21.11.2016 20.04.2017
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Tatiana Hadbavná   B&G Tatry 039/2016-2017 21.09.2016 03.11.2016 03.05.2017
Poprad, Obchodná akadémia, Murgašova 94 Ing. Katarína Gajdošová   El´Bogis 110/2016-2017 11.10.2016 02.12.2016 12.05.2017
Poprad, Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Ing. Anna Schaleková   U Zdenka 024/2016-2017 14.09.2016 12.10.2016 10.05.2017
Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Ing. Jana Marcinová   VISION 084/2016-2017 03.10.2016 25.10.2016 16.05.2017
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   Road-Way 065/2016-2017 28.09.2016 14.11.2016 12.05.2017
Považská Bystrica, Gymnázium, Školská 234/8 RNDr. Silvia Závadská   YWOC 066/2016-2017 28.09.2016 11.11.2016 12.05.2017
Prešov, EES Súkromné gymnázium, Solivarská 28 Mgr. Monika Knapiková   CreaEvent 127/2016-2017 17.10.2016 15.12.2016  
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr.  Dana Bessenyeiová   NOBLES 121/2016-2017 13.10.2016 19.01.2017 17.05.2017
Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 RNDr. Mária Kredátusová , PhD. SnackForYou 101/2016-2017 10.10.2016 19.12.2016 12.05.2017
Prešov, Gymnázium, Konštantínová 2 Mgr Vladimír Salák   Gymcorp 062/2016-2017 28.09.2016 30.11.2016 12.05.2017
Prešov, SOŠ podnikania, Masarykova 24 Ing. Miroslav Vrabeľ   BIG TWELVE 077/2016-2017 30.09.2016 19.12.2016 26.05.2017
Prešov, Stredná odborná škola podnikania, Masarykova24 Ing. Miroslav Vrabeľ   WELFARE AE 029/2015-2016 16. 09. 2015 11.12.2015 16.05.2017
Prievidza, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16 Ing. Marcela Škopcová   Copy4you 056/2016-2017 27.09.2016 11.11.2016  16.05.2017
Prievidza, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 Ing. Renáta Úradníčková   womanT  117/2016-2017 13.10.2016 13.02.2017 21.06.2017
Pruské, Stredná odborná škola, Pruské 294 Mgr. Miroslava Šlesarová   CESTOVATEĽ 130/2016-2017 19.10.2016 22.11.2016 15.05.2017
Revúca, Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7 PaedDr. Ľubomíra Hláveková   CK Gacoper 106/2016-2017 10.10.2016 01.02.2017 18.07.2017
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová  D. S. G. 025/2016-2017 14.09.2016 22.11.2016 18.05.2017
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová   LOTOS 006/2016-2017 08.09.2016 24.10.2016 18.05.2017
Ružomberok, Spojená škola, Scota Viatora 8 Ing. Katarína Buknová  VARIOUS 018/2016-2017 12.09.2016 11.11.2016 24.05.2017
Ružomberok, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104 Ing. Daniela Hamranová   FULSHOP 026/2016-2017 14.09.2016 14.12.2016  
Sečovce, Spojená škola, Kollárova 17 Ing. Mária Straková   MindOpen 082/2016-2017 03.10.2016 02.11.2016 12.05.2017
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Ing. Katarína Kromerinská   Good vibes 093/2016-2017 04.10.2016 02.12.2016 12.05.2017
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková   Juvenis 135/2016-2017 25.10.2016 08.12.2016 16.05.2017
Sereď, Obchodná akadémia, Mládžnícka 158/5 Ing. Jana Mlynárová   BAJA Creative 076/2016-2017 30.09.2016 15.12.2016 01.06.2017
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Zlatica Demčáková   L-Team 092/2016-2017 04.10.2016 12.12.2016 15.05.2017
Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23 Ing. Anna Buchlaková   G&B 097/2016-2017 05.10.2016 09.12.2016 16.05.2017
Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Ing. Miriam Hasajová   Elkári 074/2016-2017 29.09.2016 24.10.2016 09.05.2017
Stará Turá, Súkromná hotelová akadémia, gen. M. R. Štefánika 375/63 Ing. Elena Taranová   Carlitos Buritos 075/2016-2017 29.09.2016 24.11.2016

29.05.2017

Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Ing. Jana Drábová   BeautyStore 095/2016-2017 05.10.2016 21.12.2016 23.06.2017
SVIT, Stredná odborná škola, Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská   M&P 027/2016-2017 14.09.2016 09.11.2016 12.05.2017
Štúrovo, Súkromná spojená škola, Sv. Štefana 36 Ing. Tünde Molnárová   LaVender 021/2016-2017 13.09.2016 20.09.2016 09.06.2017
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Ľudmila Kvasnovská   FREEDOM TRAVEL 080/2016-2017 03.10.2016 13.12.2016 12.05.2017
Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7 Ing. Jaroslava Ostrožlíková   Heart of Europe 087/2016-2017 04.10.2016 15.12.2016 12.05.2017
Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ing. Ladislav Čajko   G.E.T. 046/2016-2017 21.09.2016 19.10.2016 16.05.2017
Tisovec, SOŠ, Jesenského 903 Ing. Iveta Ganajová   CK TIS 070/2016-2017 29.09.2016 21.11.2016 14.06.2017
Tlmače, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 Ing. Bronislava Tomljenovičová   Big Dreams 059/2016-2017 27.09.2016 08.01.2017 25.07.2017
Trebišov, Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Ing. Beáta Andrášová   EasyDeal 034/2016-2017 19.09.2016 24.10.2016 26.06.2017
Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12 Ing. Helena Vargová   BioCare 112/2016-2017 13.10.2016 10.11.2016 12.05.2017
Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Ing. Miroslava Palovičová   Semafor 089/2016-2017 04.10.2016 18.11.2016 13.05.2017
Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra, 1.mája 170/2 Ing. Mária Tinková   $ME 063/2016-2017 28.09.2016 28.11.2016 16.05.2017
Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková   IHM 012/2016-2017 11.09.2016 14.12.2016 12.05.2017
Trenčín, SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   Brilliant Services 009/2016-2017 09.09.2016 13.12.2016 21.05.2017
Trenčín, SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Janka Mandincová   Express Team 022/2016-2017 13.09.2016 14.12.2016 16.05.2017
Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Sidonia Korienková   RoyalCompany 010/2016-2017 09.09.2016 30.11.2016 13.05.2017
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Zuzana Kudláčová   C-Cars 036/2016-2017 19.09.2016 19.12.2016 29.05.2017
Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Ing. Lucia Duranová   Yummy 055/2016-2017 27.09.2016 12.12.2016 21.05.2017
Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7 Ing. Ľubica Ježovičová   ZMŠ 069/2016-2017 28.09.2016 10.11.2016 19.06.2017
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Karin Chalányová   NurWir 116/2016-2017 13.10.2016 05.12.2016 15.05.2017
Trnava, Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Ing. Jana Čechovičová   Puzzle 115/2016-2017 13.10.2016 02.12.2016 04.05.2017
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278 Mgr. Boris Matušek   SEA 041/2016-2017 21.09.2016 02.12.2016 12.05.2017
Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková   Unity 045/2016-2017 21.09.2016 02.11.2016 12.05.2017
Veľký Krtíš, Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21 Mgr. Miroslava Čopová   CK Dolce Vita 107/2016-2017 11.10.2016 25.11.2016 16.05.2017
Vrbové, Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100 Ing. PaedDr. František Glos , PhD. Free Mind 078/2016-2017 30.09.2016 16.11.2016 16.05.2017
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová   Squ-AD 038/2016-2017 20.09.2016 30.11.2016 15.05.2017
Zvolen, Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164 Mgr. Ivica Laurincová   - 124/2016-2017 17.10.2016  -  -
Zvolen, Technická akadémia, J. Švermu 1 Mgr. Valentína Kaljužna   ELOS 054/2016-2017 26.09.2016 06.12.2016 16.05.2017
Žilina, Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 Ing. Martina Čelková   DATRIAP 007/2016-2017 09.09.2016 16.11.2016 12.05.2017
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   EMKO Tour 133/2016-2017 21.10.2016 13.12.2016 25.05.2017
Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Ing. Michaela Grofová   Roundtrip 132/2016-2017 21.10.2016 13.12.2016 26.05.2017
Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestká 82 Ing. Katarína Neméthová   Aventure 129/2016-2017 19.10.2016 18.11.2016  
Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Veronika Gaboriková   Interra 128/2016-2017 19.10.2016 14.11.2016 16.05.2017
Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Ing. Beáta Latková   JA NOVIOS 109/2016-2017 11.10.2016 14.11.2016 09.06.2017
Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11 Ing. Emília Korenčiaková   Take it easy 052/2016-2017 26.09.2016 24.10.2016 12.05.2017