Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podmienky zapojenia sa do programu JA Aplikovaná ekonómia

Informácie pre záujemcov o program JA Aplikovaná ekonómia

  • Vyučujúci s vysokoškolským vzdelaním, najlepšie ekonomického zamerania (mal by to byť človek dynamický, prístupný novým metódam, aktívny, tvorivý, nadšený pre predmet).
  • Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet aplikovaná ekonómia úspešným absolvovaním vzdelávania alebo kontinuálneho inovačného vzdelávania. Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia.
  • Poplatok za vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia je 30 € za školu, na jeden školský rok - bez ohľadu na počet tried a vyučujúcich.
  • JA Aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 1. - 4. ročníka všetkých typov stredných škôl.
  • Predmet aplikovaná ekonómia môže byť jednoročný alebo dvojročný.
  • Učiteľ môže viesť niekoľko JA Firiem, prípadne viacero tried.
  • Rozsah výučby je stanovený individuálne podľa potrieb predmetu a možností na škole 2 - 4 hodiny týždenne.
  • Počet študentov v jednej JA Firme/triede - maximálne 25 (odporúčame minimálne 10).
  • Materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide.
  • Program JA Aplikovaná ekonómia si môžete vyskladať podľa potrieb z niekoľkých modulov.